همه باهم، یک بار دیگر پای صندوق های رای در روز 24 اسفند ماه: اسدالله عباسی

جاده آسفالته کوهستانی در املش

پاره ای از اقدامات انجام گرفته و در حال اجرای جناب آقای دکتر عباسی، نماینده پرتلاش  شهرستان های رودسر و املش در حیطه راه و ترابری:

1- پیگیری  و در دست ساخت چهاربانده کردن راه املش به شلمان که موجب رونق اقتصادی منطقه و کاهش چشمگیر تلفات جاده ای می باشد.

2- پیگیری در تصویب اجرایی شدن جاده محور رحیم آباد به قزوین که موجب رونق و شکوفایی اقتصادی منطقه احیای صنعت گردشگری را به همراه دارد..

3- پیگیری در تصویب راه ساحلی حسن رود انزلی- چمخاله - رودسر ( بزرگراه گردشگری استان گیلان ).

4- احداث پل های عابر پیاده چینجان، حسن سرا، قاسم آباد علیا، میدان ورودی سرولات، پلرود، گسگر محله، واجارگاه و...

5- پیگیری مداوم در اختصاص میلیاردها ریال از دفتر مناطق محروم روستایی برای راههای روستای از جمله محور سی پل به شوئیل.

6- احداث راه های روستایی وگل خانی، توسه چالک، تلابن، میانرود، زیدی، کلرود، تلیکان، لترود، پیاغوزبن، چکرود، سزرود، خانه سرک، طیولا، ریاب، نسامکوه، برمکوه، شوئیلک، گرمابسرا، رودبارسرا، کوگا، لشکان، سپارده و...

7- روکش آسفالت جاده های ملش، کلاچای، چابکسر و رودسر.

8- بهسازی و آسفالت راه های گوشت پزان، پردین لنگه، کهنه گویه، شکرپس، آزاربن، نارنج داربن، نرکه، لگموج، اشکر میدان، توتکله، بزکویه املش، گرکرود، خرشتم به کومله، کاکرود، رضا محله، بلوردکان، گودین گوابر، چینی جان شمالی، توسکا محله، تابستان نشین، جواهردشت، ورکوره، اشکیت چماقستان، کلدره، ناصرسرا و دهها روستای دیگر.

9- تعریض و بهسازی و شن ریزی راه شوئیل به ایرمحله، مازوکله پشته، و دهها روستای دیگر.

منبع: خلاصه نامه عملکرد نماینده شهرستان های رودسر و املش در دوره هفتم مجلس شورای اسلامی / دفتر ارتباطات مردمی نماینده مردم شریف شهرستانهای رودسر و املش در مجلس شورای اسلامی.